”Egen härd” I, II och III

Tre nyproducerade verk, eller om man vill en triptyk, anmälda till Regionens Open Call.
För att stötta konstnärer i länet under det ekonomiska avbräck som covid-19 orsakat
koncentreras en stor del av Region Norrbottens årliga konstinköp till maj månad.