Tre reliefer, 20 x 22 x 4 cm,

… med arbetsnamnet ”Granbacken I-III” står och torkar.
Kavlade och stämplade med granbarr, -kvistar, -kottar och -skott.