Till Mångahandas julmarknad andra advent


Dags för den första bränningen som gör att keramiken kan glaseras. Denna gång till Mångahandas julmarknad nästa advents-helg och några prover till beställningar.