Tack Mångahandas medutställare, besökare och kunder


Tack Mångahanda för en finfin Konst-& Hantverksmässa, tillika jul-uppstart.
Tack alla medutställare för fina möten och trevlig samvaro och tack alla besökare för bra samtal kring konst och konsthantverk. 
Till sist ett rungande tack till alla kunder som gör det möjligt för en utställare att leva sin dröm ?