Tillbaka vid drejskivan…

…efter fyra veckor i Frankrike. Drejar koppar AROM Medium till höstens Formbazar på Ebeneser och Mångahandas Konst & Hantverksmässa i Arcus Skyttehall. 
Med nya verktyg från Solargil, Montpellier ?