Sådärja…

De gråa är beskickade och engoberade. Kanterna skärs när de är tillräckligt torra.

De svarta… Engoberade, skurna och klara, torkar i väntan på den första bränningen.