Konst & Hantverk i Världsarvet Gammelstads Kyrkstad

Sommarförsäljning och utställning i Sockenmagasinet, Gammelstads Kyrkstad.
Konsthantverk; Stol & Fiol, Marie Karlsson, Ann Jonsson och Pia Schmaltz.